"Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamak demektir." Mevlana

Sektörlere göre ayrıştırılmış ve her geçen gün artan güçlü bir aday veri tabanı, sektörlere ve uzmanlık alanlarına göre sürekli güncellenen üst düzey yönetici havuzumuzla, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu pozisyonlarda, pozisyonla örtüşen adaylarla firmalarımızı çok kısa süre içerisinde tanıştırmak konusunda iddialıyız.

Fark yarattığımız diğer bir husus, İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda hem kurum hem de danışmanlık alanında deneyimli yöneticilerimiz liderliğinde dinamik ve sonuç odaklı danışman kadromuzdur.

  • Üst Düzey Seçme Ve Yerleştirme
  • Orta Düzey Seçme Ve Yerleştirme
  • Toplu İşe Alım
  • Özel Projeler

"Hala öğreniyorum." Michelangelo

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “koçluk” kurumların, üst ve orta düzey yöneticilerin, genç profesyonellerin, sıklıkla başvurduğu etkin sonuçlar veren bir destek programıdır.

My Job bünyesinde hizmet veren koçların tümü ICF onaylı ve akreditedir. Türkiye’de ve dünyada kurumlarla, orta ve üst düzey yöneticilerle koçluk programları yürütmüş koçlarımız ağırlıklı olarak aşağıdaki başlıklarda kişi ve kurumlara destek vermektedirler;

  • Kurumsal koçluk: ,Kurumsal Yönetişim İlkeleri çerçevesinde, belirlenen kurum yöneticilerinin liderlik yetkinliklerini geliştirerek verimliliği arttırmak, potansiyel çözüm ve müşteri memnuniyetini arttırmaktır.
  • Yönetici Koçluğu: İş ve özel yaşamlarında çok başarılı olmuş ve belli noktaya gelen kişilerin zaman zaman bu başarının sürdürebilirliği konusunda ‘’biri bana yol gösterse’’dediği durumlarda destek olmak, yardımcı olmak.
  • Kariyer Koçluğu: Bireysel farkındalıkla kişinin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve Örnek ve Güçlü Lider haline getirmek, harekete geçirmek, yüreklendirmek.
  • Bireysel Koçluk: Kişinin özel hayat ve iş hayatı arasında bir denge kurması, yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürmesi, endişe ve kaygı durumlarının üstesinden gelebilmesi için gerekli olan yeni beceri, davranış ve inançları hayatına geçirmesi